Strona główna / Kolejki Dojazdowe / Kolejka wilanowska / Plac Unii Lubelskiej
Kolejka wilanowska - uruchomiana w 1892 roku. Kursowała z pl.Unii Lubelskiej do Piaseczna przez Wilanów. Linia niistniejąca likwidowana stopniowo, przed wojną odcinek pl. Unii - Belwederska , w 1957 roku odcinek do Wilanowa, a ostatecznie 1971 roku odcinek Piaseczno - Wilanów.
!!! Od 1936 rokufunkcjonowała jako część kolejki grójeckiej!!!

 

Plac Unii Lubelskiej - stacja początkowa mieści się koło jednej z rogatek (lewej) gdzie widać stojący skład pociągu. Pomiędzy rogatkami widoczny tor dzięki któremu kolejki wilanowska i grójecka miały możliwość dowozu towarów do normalnotorowej kolei warszawsko-wiedeńskiej. Tor ten biegł ulicami Polną i Nowowiejską i Filtrową.
 

Opinie: + Dodaj 

•  pierzeja ul. Puławskiej, Kacper
•  kolejka wilanowska i kolejka grojecka kolo Pl.Unii Lubelskiej, Ryszard M. Tywonek, Pulawska 17 m.123 (facyjata).
•  Może to zdjęcie zrobiono między rokiem 1894, a 1898, kiedy z ówczesnego Pl. Keksholmskiego jeździła już kolejka wilanowska, ale nie było jeszcze kolejki grójeckiej?, Joanna
•  z ktorego to roku?, pawel
•  Spacerowa, Rafał Wodzicki
 [1] [2]  
 
Autor informuje, że w rubryce Opinie znajdują się uwagi i spostrzeżenia nadesłane przez internautów odwiedzających stronę. Za ich treść autor nie ponosi odpowiedzialności.