Strona główna / Obiekty Warszawy / Handel, hale targowe i targowiska / Halla na pl. Witkowskim

 

Hale targowe otwarte w 1908 roku. Zostały one wybudowane wg projektu H. J. Graya.

Opinie: + Dodaj 

•  Plac Kazimierza w Warszawie, Edmund Stefaniak tel. 507-026-247
•  Pl.witkowskiego, Szczecin
•  Do Pana Wojciecha Górki, KM
•  Miedziana 14, Krystyna Michalska
•  Hale targowe, Wojciech Górka
 [1] [2]  
 
Autor informuje, że w rubryce Opinie znajdują się uwagi i spostrzeżenia nadesłane przez internautów odwiedzających stronę. Za ich treść autor nie ponosi odpowiedzialności.